×

Át akar lépni az External Site oldalra és kilép az Amgen.co.hu oldalról?

ÖN MOST KILÉP AZ AMGEN WEBOLDALRÓL.

© Amgen Inc 2011-2023. Minden jog fenntartva.
A legutolsó frissítés dátuma: 2023. november 10.
SC-HU-NP-00076

Amgen Foundation

Az Amgen Foundation és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége a természettudományos tanulás és tanítás áttöréséért

2015. március 26. Az Amgen Foundation támogatásával a Kutató Tanárok Országos Szövetsége egyéves, országos projektet indít ma útjára. A TUDÁS (amely a „Természettudomány tanulás és tanítás áttörésének segítése” rövidítése) a befogadó szellemiségű természettudomány oktatást kívánja megalapozni Magyarországon.

„A projekt célja, hogy a természettudomány oktatás horizontját tágabbra nyissa, azokra a tanulókra is gondolva, akiket a természettudományos országos versenyekre nem neveznek be. Arra keresi a választ, hogyan segíthetik a tanárok és a szülők a rejtett tehetségek kibontakozását ezen a területen” –mondta Réti Mónika, a projekt vezetője

„ Az Amgen Alapítványtól kapott 16 millió forintos támogatás révén a KUTOSZ kampányt indít a hazánkban minőségi munkát végző szakkörök számára, természettudományos expót és ingyenes nyári tábort szervez, a tanárok tudásmegosztását pedig kampányokkal, webinárium sorozattal és műhelymunkákkal támogatja”- nyilatkozta Dr. Stegena Diana, az Amgen Kft. ügyvezetője

Az Amgen Alapítvány támogatásával 2012-ben tanároknak szervezett műhelymunka sorozatot a Kutató Tanárok Országos Szövetsége. Később, szintén az Amgen Alapítvány támogatásával, a KUTOSZ, a Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete vezetette projektben, a Kutató Diákok Országos Szövetségével együtt keresett megoldásokat a természettudományok oktatásának egyes problémáira Magyarországon. Ennek a projektnek a legértékesebb elemeit, és az ott kikutatott eredményeket igyekszik ez a mostani program továbbvinni. A megelőző projektek eredményeként a természettudományos oktatás értékei hangsúlyozottabban jelentek meg az oktatásügyi reformokat kísérő társadalmi párbeszédben. Míg a résztvevők örvendetesnek látják, hogy korábbi javaslataik egy része beépült az oktatáspolitikai törekvések közé, a műszaki-természettudományos területek még mindig kevés figyelmet szentelnek az esélyteremtésnek: ezért került ez a most induló projekt középpontjába.

Amgen Foundation

Az Amgen Foundation célja a tudományos oktatás fejlesztésével, hogy lelkesítse a jövő generáció kutatóit, felfedezőit és hogy segítse azon közösségek fejlődését, ahol az Amgen munkatársai élnek és dolgoznak. Mindezidáig az Amgen Foundation 200 millió dollárral támogatott helyi, regionális valamint nemzetközi non-profit szervezeteket, amelyek valamely innovatív módon hatnak a társadalomra. Az Amgen Foundation közel viszi a jövő generáció ifjú tudósaihoz a felfedezés izgalmát számos jeles program, köztük az Amgen Scholars, Amgen Biotech Experience és az Amgen Teach programok révén.

További információ: www.AmgenInspires.com kövesse a www.twitter.com/amgenfoundation.

KBFUS

A King Baudouin Foundation United States segíti elő az európai és afrikai országok számára nyújtott átgondolt és hatékony támogatást azáltal, hogy Egyesült Államokbeli adományozók fő céljai és szervezetei számára lehetővé teszi az adományozást, illetve a nonprofit szervezetek költséghatékony programjai számára lehetővé teszi egyesült államokbeli támogatási források megszerzését.

KUTOSZ

A Kutató Tanárok Országos Szövetségének legfőbb törekvése, hogy színvonalas és eredményes munkája nyomán mindinkább kikerülhetetlen tényezővé váljon a közoktatás mindenkori vezetői számára elsősorban a tehetséggondozás, oktatás- módszertan fejlesztés terén.

További információ: www.kuttanar.hu

A MAGYAR TANÁROK ÉS DIÁKOK ÖSSZEFOGÁSA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK OKTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSÁÉRT

Egyedülálló együttműködést támogat az Amgen Alapítvány
A bejelentésre a soros magyar EU elnökség
e-Health konferenciáján került sor

(Budapest, 2011. május 10.) – A Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete, a Kutató Tanárok Országos Szövetsége és a Kutató Diákok Országos Szövetsége úttörő megállapodást jelentett be. A szervezetek közösen keresik a megoldást a természettudományok oktatásának egyes problémáira Magyarországon. Nehézségekbe ütközik például a természettudományos tanári pálya vonzóvá tétele, nem megoldott a tanárok szakmai továbbképzése, és alábbhagyott a diákok érdeklődése is a természettudományok iránt.

Az Amgen Alapítványtól kapott támogatás révén a csoport mélyreható elemzést végez a következő évben. Az elemzés alapján kidolgoz egy kreatív, ám gyakorlati elemeket sem nélkülöző, lehetséges stratégiát arra, hogyan lehetne növelni a természettudományos tantárgyat oktató tanárok számát Magyarországon.

Bán Sándor, a Magyar Biológiatanárok Országos Egyesületének elnöke a következőket nyilatkozta a csoport nevében: „Komoly kihívásokkal állunk szemben a természettudományos oktatás terén. 2012-ben mindössze 15-20 természettudományos tantárgyat oktató tanár szerez diplomát. Ugyanakkor évente ennél sokkal több szaktanár vonul nyugdíjba. Új tehetségek nélkül nem tudjuk biztosítani a fiatalok minőségi oktatását. Mindez társadalmi létszükséglet, és nélkülözhetetlen országunk gazdasági fejlődéséhez.”

Christophe Bourdon, az Amgen Közép-Kelet Európai igazgatója üdvözölte az együttműködést. „A kutatók következő generációját ösztönzi és segíti a magyarországi tudományos élet, az innováció és a kutatás fellendítése. Nagy örömünkre szolgál, hogy az Amgen Alapítvány összefogást teremt a három nagy jelentőségű tudományos szervezet között. Az együttműködés célja, hogy minél több fiatalt bátorítsunk a természettudományos tanári pálya választására.”

Az átfogó erőfeszítés részeként a három szervezet számos egyéni feladatot is tervez, amelyeket az Amgen Alapítvány három pályázat révén külön, kisebb összegekkel is támogat. Ilyen egyéni projekt például az általános- és középiskolai tanárok számára megszervezésre kerülő számos, kutatásalapú, természettudományos oktatással kapcsolatos képzés, melyeket a Kutató Tanárok Országos Szövetsége szervez. Emellett a Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete molekuláris biológiai képzést szervez középiskolai tanároknak a Szegedi Tudományegyetemmel és a Biológiai Kutatóközponttal együttműködésben. Végül a Kutató Diákok Országos Szövetsége legfeljebb húsz iskolai tudományos egyesület támogatását tervezi mikro támogatások formájában. Az ösztöndíjjal fedezhetik helyi tudományos programok, közös és egyéni kutatások, tanulmányi kirándulások, tudományos megfigyelési körutak és előadások költségeit. A Szövetség célul tűzte ki, hogy tevékenységét népszerűsítve növeli a szakköri tagok számát.

Réti Mónika, a Kutató Tanárok Országos Szövetségének titkára így nyilatkozott a programmal kapcsolatban: „A magyar természettudományos oktatók átlagéletkora 45 év felett van, és nagyon kevés lehetőségük nyílik továbbképzésre. Emiatt több tanár alig ismeri a biológia területén az elmúlt 30 évben lejátszódott tudományos forradalmat vagy a gyakorlati és a felfedeztető természettudományos tanulás fontosságát. Szeretnénk létrehozni egy tanuló közösséget, amely a többi magyarországi tanárt támogató hálózatként és a természettudományos tanítás változásának motorjaként működik.”

Révész Tamás, a Kutató Diákokért Alapítvány elnöke szerint a projekt pozitív változásokat fog eredményezni. „A magyar diákok jelenlegi természettudományos teljesítménye és érdeklődése elmarad a más országokban tapasztaltakhoz képest. A középiskolák többségének nehézséget okoz az alapvető természettudományos oktatás biztosítása is, és alig van forrásuk tanterven kívüli, tudományos foglalkozásokra. A diákkörök munkájának támogatásával felkelthetjük a fiatalokban a tudomány iránti szenvedélyt.”

Az Amgen Alapítvány és a United Way Worldwide (UWW) közösen támogatja az Egyesült Államokon kívül működő nonprofit szervezeteket. Az együttműködés részeként az Amgen Alapítvány létrehozott az UWW-ben egy adományozási alapot. A United Way Worldwide nemzetközi adományozók által támogatott programja 1999 óta támogatja cégek, alapítványok és magánszemélyek jótékony céljait. Az UWW függetlenül értékeli és felügyeli az adományozottak tevékenységét az Egyesült Államok nemzetközi adományozásra vonatkozó törvényeiben előírt körültekintés, szabályozás és felügyelet szerint.

Szerkesztői megjegyzés

A magyarországi természettudományos oktatási kollaborációs program 18 116 800 Ft támogatásban részesült, míg az egyes szervezetek egyenként további 1 950 000 Ft támogatást kaptak saját programjaikhoz.

United Way Worldwide

A United Way Worldwide vezeti és támogatja 45 ország és régió közel 1800 közösségi United Way-ét. A közösség javát szolgálja, a jobb élet lehetőségét teremti meg mindenkinek azáltal, hogy középpontba állítja az oktatást, a jövedelmet és az egészséget. A United Way mozgalom milliókat ösztönöz cselekvésre – adományozásra, támogatásra és önkéntességre – mellyel javítják saját életkörülményeiket. Az UWW székhelye a Virginia állambeli Alexandria, és mint jótékonysági szervezet, jövedelemadó-mentességet élvez az Egyesült Államokban az 501(c)(3) jogszabály alapján.

Amgen Alapítvány

Az Amgen Alapítvány (http://www.amgen.com/citizenship/overview.html) célja a természettudományos oktatás támogatása, a minőségi betegellátás javítása és azon közösségek erősítése, ahol az Amgen munkatársai élnek és dolgoznak. Az alapítvány több mint 160 millió dollárt folyósított adományként 1991 óta olyan nonprofit szervezeteknek az Egyesült Államokban, Puerto Ricoban és Európában, amelyek ösztönzik és újítólag hatnak a társadalomra, illetve segítik a helyi vagy nemzetközi katasztrófaelhárítást.

Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete

A Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete (MABITE) 2007-ben alakult, taglétszáma 187. Célja az iskolai biológiaoktatás javítása, lehetőséget teremteni a biológiatanárok számára a kapcsolatok ápolására, valamint a tehetséges diákok támogatása és bátorítása a molekuláris biológiai vagy biotechnológiai pálya felé. A MABITE molekuláris biológiai alapképzéseket szervez tanároknak, és segítséget nyújt tehetséges diákok felkészítéséhez országos és nemzetközi biológiai versenyekre.

Kutató Tanárok Országos Szövetsége

A 2005 decemberében alakult Kutató Tanárok Országos Szövetségének (KUTOSZ) célja, hogy támogassa a magyar oktatáspolitikát a tehetségfejlesztésben oktatási módszerek és anyagok létrehozásával. A KUTOSZ egyedülálló módon támogat minden pedagógust az óvodapedagógustól a felsőoktatási intézmény oktatójáig, szakterülettől függetlenül.

A KUTOSZ mintegy 300 tagja (közülük 50 Szlovákiában, Szerbiában vagy Romániában él) napi nevelő-oktató munkája mellett tudományos kutatást végez különböző területeken, támogatja a tehetséges diákok képzését, illetve új oktatási anyagokat dolgoz ki a gyakorlati tanulás támogatására. A KUTOSZ támogatja és díjazza az eredményes tanárokat, valamint képzéseket és konferenciákat szervez, kutatási eredményeket közöl, és egy honlap fenntartásával biztosítja a tagok kapcsolattartását. A KUTOSZ szorosan együttműködik társszervezetével, a Kutató Diákok Országos Szövetségével, számos egyetemmel, ideértve a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, a Nyugat-Magyarországi Egyetemet, illetve a Debreceni és a Szegedi Tudományegyetemet, a Magyar Innovációs Szövetséget és a Magyar Tudományos Akadémiát.

Kutató Diákok Országos Szövetsége

A Fogarty- és Howard Hughes-ösztöndíjas Csermely Péter professzor, a Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke, a Cell Stress Society International elnöke 1995-ben alapította meg a Kutató Diákok Országos Szövetségét (KutDiák). A szervezet célja, hogy a legtehetségesebb, tudomány iránt elkötelezett középiskolásokat eljuttassa a legkiválóbb kutatóhelyekre, ahol elismert tudósok mellett kapcsolódhatnak be az önálló tudományos kutatásba. A KutDiák a diákoknak minden évben konferenciákat, versenyeket, táborokat szervez, ösztöndíjakkal és külföldi kutató táborokkal segíti folyamatos fejlődésüket.

Az egyesület 230 középiskolai diákkörrel működik együtt, az évente a rendszerbe bekerülő mintegy 1000 diákot közel 800 mentor segíti szerte az egész Kárpát-medencében. A mentorok csaknem fele akadémikus (17%) vagy professzor (25%). A program 2004-ben elnyerte az Európai Unió Descartes-díját. A KutDiák a Network of Youth Excellence (NYEX) tagjaként szorosan együttműködik társszervezetével, a Kutató Tanárok Országos Szövetségével, illetve különböző magyarországi egyetemekkel és középiskolákkal.

Támogatja a United Way Worldwide, együttműködésben az Amgen Foundation-nel