×

Át akar lépni az External Site oldalra és kilép az Amgen.co.hu oldalról?

ÖN MOST KILÉP AZ AMGEN WEBOLDALRÓL.

© Amgen Inc 2011-2019. Minden jog fenntartva.
A legutolsó frissítés dátuma: 2019. március 19.
SC-HU-NP-00076

Személyi adatvédelemről szóló nyilatkozat egészségügyi szakemberek részére

 • 1. Milyen esetekben/hogyan gyűjt Önről személyes adatokat az Amgen?

 • 2. Miért dolgozza fel az Amgen az Ön személyes adatait?

  Az Amgen az Ön személyes adatait az alábbi jogalapok bármelyikére hivatkozva feldolgozhatja: (A) jogszerű üzleti célok, (B) az Ön beleegyezése esetén, (C) az Amgen jogi és szabályozói előírásainak való megfeleléshez szükséges mértékben, és (D) az Ön által aláírt szerződés végrehajtásához szükséges mértékben.

  Az Amgen jogszerű üzleti céljai Feldolgozáshoz kötődő tevékenységek
  • Az Amgen szakmai és tudományos tevékenységei
  • Az Amgen termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése és felmérése
  • Az Amgen helyszíni alkalmazottaival való kapcsolatfelvétel
  • Részvétel szakmai rendezvényeken és kongresszusokon
  • Orvosi információkkal kapcsolatos kérésekre történő válaszadás
  • Az Ön tudományos szakértőként vagy szakmai vezetőként való megismerése, és az Önnel való kapcsolatfelvétel
  A szerződés kezelése és feltételeinek betartása
  • Az Ön részéről történő szolgáltatások kifizetése vagy az Ön költségeinek megtérítése érdekében
  • Az Amgen üzleti tevékenységével vagy termékeivel kapcsolatos utak megtervezésében való segítségnyújtás érdekében
  • Az Ön klinikai vizsgálatokban való részvételének kezelése érdekében
  A jogi és szabályozói előírásoknak való megfelelés
  • Nemkívánatos események biztonsági jelentése: 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
  • Klinikai vizsgálatok: 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól
  • 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról
  • Átláthatóság, amennyiben helyi jogszabály szabályozza
  Beleegyezés
  • Online kérdőívekben való részvétel, illetve szolgáltatások vagy alkalmazások használata
  • A külső felek (pl. Cegedim) részére adott beleegyezése
  • Átláthatóság, amennyiben nincs helyi jogszabály
 • 3. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

  Attól függően, hogy az Amgen milyen célból gyűjti össze az Ön személyes adatait, a vállalat a következő információkat dolgozhatja fel:

  • az Ön neve;
  • az Ön kapcsolattartási adatai, pl. lakcím, e-mail-cím vagy telefonszám;
  • az Ön szakmai adatai, pl. szakterületek és tapasztalat;
  • az Amgen értékesítési képviselőivel vagy egészségügyi alkalmazottaival való kapcsolatfelvételek dátuma és rövid összefoglalása;
  • pénzügyi és banki adatok, melyekre kizárólag azért van szükség, hogy az Amgen kifizethesse Önnek az Ön által nyújtott szolgáltatásokat vagy megtéríthesse az Ön költségeit;
  • szakmai nyilvántartási szám;
  • az Öntől beérkező kérés, és bármely adat, amely ahhoz szükséges, hogy teljesítsük ezt a kérést (pl. a kongresszusra történő utazás napja).
 • 4. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

  Attól függően, hogy az Amgen milyen célból gyűjti össze az Ön személyes adatait, az alábbi személyek férhetnek hozzá az Ön adataihoz:

  • az Amgen meghatalmazott alkalmazottai vagy az Amgen nevében eljáró képviselői, akik kötelesek betartani a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat;
  • szabályozó hatóságok és etikai bizottságok vagy egyéb külső felek, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban;
  • a személyes adatokat adatfeldolgozóként az Amgen utasításai szerint feldolgozó külső felek (pl. utazási szolgáltatás vagy klinikai kutatási szervezet); és
  • külső felek, melyekkel az Amgen együttműködik (pl. egyéb gyógyszeripari cégek), de kizárólag azon ésszerű lépések megtörténte után, melyekkel
  • biztosítható, hogy a vállalat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban oszthatja meg az ilyen jellegű információkat.
 • 5. Hol történik az Ön személyes adatainak feldolgozása?

  Az Amgen egy nemzetközi vállalat, melynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található. Az Amgen adatközpontokat tart fenn világszerte, többek között az Európai Unióban és az Egyesült Államokban. Az Amgen feldolgozhatja az olyan globális adatbázisokban található személyes adatokat, melyekhez az Amgen meghatalmazott alkalmazottai világszerte hozzáférnek.

  Az Európán kívülre történő adattovábbítás a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történik. Függetlenül attól, hogy hol történt személyes adatainak összegyűjtése vagy feldolgozása, az Amgen megfelelő adminisztratív, technikai és fizikai biztonsági intézkedéseket tart fenn, és gondoskodik róla, hogy a szolgáltatók is így járjanak el, az Ön adatainak védelme érdekében.

  Az adatoknak az Amgen és a csoporthoz tartozó vállalatok között történő továbbítása a vonatkozó jogszabályokkal és az Amgen Kötelező Szervezeti Szabályozással (Binding Corporate Rules – továbbiakban: BCR) összhangban történik. Amennyiben többet szeretne megtudni a BCR-ről, például arról, hogyan nyújthat be panaszt személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, mert annak módja megsértette a BCR-t, keresse fel a következő weboldalt: http://www.amgen.com/bcr/.

  Adatokat fogadó felek A személyes adatok olyan országokba történő továbbítására vonatkozó biztonsági intézkedések, melyek az Európai Bizottság megítélése szerint nem felelnek meg az előírásoknak További információ

  Amgen vállalatcsoport

  Amgen Kötelező Szervezeti Szabályozás (BCR)

  Amennyiben többet szeretne megtudni a BCR-ről, vagy panaszt szeretne benyújtani személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, mert annak módja megsértette a BCR-t, keresse fel a következő oldalt:
  http://www.amgen.com/bcr/ .

  Alvállalkozók, akik az Amgen utasításainak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat.

  Az Európai Bizottság által jóváhagyott modell szerződések (általános szerződési feltételek)

  Ha többet szeretne megtudni a modell szerződésekről, beleértve azok tartalmát, kérjük, keresse fel ezt az oldalt:
  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

  Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használja az Amgen a modell szerződéseket, vegye fel a kapcsolatot az Amgen adatvédelmi osztályával a
  privacyoffice@amgen.com

 • 6. Hogyan történik személyes adatainak megőrzése?

  Az Amgen a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célok eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel az Ön személyes adatait, illetve a vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozások rendeleteivel összhangban őrzi meg őket.

  Az, hogy melyik eset áll fenn, a következőktől függ:

  • A gyűjtött adat célja és a cél elérése.
  • A jogalap, amely szerint az adatok gyűjtése megtörtént, pl. beleegyezés esetén bármikor visszavonhatja jóváhagyását.
  • Szerződéses és szabályozói előírásokban foglalt kötelező megőrzési időtartam.
    

  Ha többet szeretne tudni egy bizonyos feldolgozási módról, kérjük, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztségviselőjével a privacyoffice@amgen.com e-mail-címen, vagy ezen a címen: 1054 Budapest Szabadság tér 7. Bank Center, Citibank torony 4.em.

 • 7. Hogyan tud hozzáférni az általunk feldolgozott személyes adataihoz, illetve hogyan tudja módosítani vagy törölni őket?

  Ha szeretne hozzáférni személyes adataihoz, módosítani vagy javítani kívánja őket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztségviselőjével a privacyoffice@amgen.com e-mail-címen, vagy ezen a címen: 1054 Budapest Szabadság tér 7. Bank Center, Citibank torony 4.em.

 • 8. Hogyan gyakorolhatja az adatok hordozhatóságához való jogát?

  Az adatok hordozhatóságához való jog értelmében az Amgen részére bocsátott személyes adatait strukturált, elterjedt és géppel olvasható formátumban kaphatja meg.

  Felhívjuk figyelmét, hogy e jogra bizonyos feltételek vonatkoznak, a hordozhatóság iránti igényét pedig az Amgen adatvédelmi osztályának kell bejelentenie a privacyoffice@amgen.com e mail címen.

 • 9. Hogyan nyújthat be panaszt egy felügyelő hatósághoz?

 • 10. Hogyan veheti fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztségviselővel?

  Kapcsolatot adatvédelmi tisztségviselőjével a privacyoffice@amgen.com,
  vagy ezen a címen: 1054
  Budapest Szabadság tér 7.
  Bank Center,
  Citibank torony 4.em.

Frissítve 2018 áprilisában