×

Át akar lépni az External Site oldalra és kilép az Amgen.co.hu oldalról?

ÖN MOST KILÉP AZ AMGEN WEBOLDALRÓL.

© Amgen Inc 2011-2019. Minden jog fenntartva.
A legutolsó frissítés dátuma: 2019. március 19.
SC-HU-NP-00076

Használati Feltételek

KÉRJÜK, HOGY A JELEN FELTÉTELEKET FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG!

A JELEN HONLAP FELKERESÉSÉVEL KIJELENTI, HOGY A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADTA EL.

A jelen Használati Feltételek Szerződés (a jelen „Szerződés”) ismerteti azokat a feltételeket, melyek az Amgen (Europe) GmbH és/vagy kapcsolt vállalkozásainak (együttesen az „Amgen”) bármelyik és mindegyik honlapjának és az Amgennel közös márkajelzés alatt üzemeltetett honlapok Ön általi használatára vonatkoznak. Ha a jelen Szerződésben foglalt feltételeket nem fogadja el, kérjük, hogy ne használja a jelen honlapot. A honlapon bizonyos oldalak megtekintésére vagy szolgáltatások igénybevételére további feltételek is vonatkozhatnak, melyekhez való hozzáférés biztosítása előtt szükséges az Ön előzetes hozzájárulása.

Az Amgen jogosult a jelen Szerződést bármikor átdolgozni vagy módosítani vagy a jelen honlap használatára vonatkozóan új feltételeket bevezetni. Az ilyen jellegű változások, átdolgozások vagy módosítások akkor válnak hatályossá, amikor Ön ezekről értesítést kap, mely értesítés bármilyen módon megtörténhet, többek között a honlapon közzétett figyelemfelhívással vagy emailben. Ha Ön az értesítést követően bármilyen módon használja a honlapot, akkor úgy tekintendő, hogy Ön a változásokat, az átdolgozott változatot vagy módosításokat elfogadta. Az Amgen jogosult szolgáltatásait bármikor módosítani.

A JELEN WEBOLDAL NEM NYÚJT TANÁCSOT EGÉSZSÉGÜGYI VAGY SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN.

A jelen honlapon megjelenő tartalmat az Amgen általános információforrásnak szánja az adott tárgyban, és a pillanatnyilag fennálló és rendelkezésre álló állapotban nyújtja. Az Amgen arra bíztatja Önt, hogy az itt található információkat más forrásokból is ellenőrizze, és egészségügyi szolgáltatójával gondosan nézze át. Az Amgen semmilyen egészségügyi vagy hasonló szakmai szolgáltatásnyújtást vagy tanácsadást nem végez a jelen honlapon keresztül, és az itt közreadott tájékoztatás nem helyettesíti az orvos által nyújtott egészségügyi tanácsot. Ha ilyen szolgáltatást vagy tanácsot szeretne kapni vagy ilyen szolgáltatásra vagy tanácsra lenne szüksége, akkor forduljon egészségügyi szakemberhez. A jelen tartalomnak Amgen általi közzététele nem értelmezendő akként, hogy az Amgen a tartalomban kifejezett nézőpontot helyeselné, vagy a tartalom szerzője által megfogalmazott stratégiára, ajánlásra, kezelésre, intézkedésre vagy gyógyszer alkalmazására vagy előkészület megtételére szavatosságot vagy garanciát vállalna.

A felhasználás köre

Az Amgen az Ön számára ajánlja, hogy a jelen weboldalt tekintse meg, használja és töltse le egy példányban, nem hivatalos, személyes, nem kereskedelmi felhasználásra. A jelen oldal eltérő rendelkezése hiányában az Amgen kifejezett írásos engedélye nélkül a jelen honlapon lévő tartalom vagy szoftver még részlegesen sem másolható, tölthető le vagy tárolható semmilyen egyéb célból semmilyen kereső rendszerben, és semmilyen célból nem terjeszthető.

Ön vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el, és tartózkodik attól, hogy a honlapon bármilyen kárt vagy fennakadást okozzon. Tudomásul veszi, hogy az Amgen bármilyen okból figyelmeztetés nélkül letilthatja, módosíthatja vagy korlátozhatja a jelen honlap Ön általi használatát.

A jelen honlap Európai lakosok által történő használatra készült. A honlap használatával kijelenti, hogy Ön a tizennyolcadik életévét betöltött európai lakos.

SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

A JELEN HONLAPON LÉVŐ MINDEN TARTALMAT A PILLANATNYILAG FENNÁLLÓ, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLAPOTÁBAN NYÚJTJUK BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ADOTT RENDELTETÉSI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, PONTOSSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. AZ AMGEN NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT A JELEN HONLAPON ELÉRHETŐ BÁRMILYEN TARTALOM PONTOSSÁGÁÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, AKTUALITÁSÁÉRT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT. ÖNT TERHELI A FELELŐSSÉG AZÉRT, HOGY MINDEN INFORMÁCIÓT ELLENŐRIZZEN, MIELŐTT AZOKRA TÁMASZKODIK. A HONLAPOT ÉS A HONALPON ELÉRHETŐ TARTALMAT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. AZ AMGEN NEM VÁLLAL SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A HONLAP MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, HIBAMENTESEN HASZNÁLHATÓ. ÖN FELEL AZÉRT, HOGY MINDEN SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉST MEGTEGYEN AZÉRT, HOGY A JELEN HONLAPRÓL SZERZETT BÁRMILYEN TARTALOM VÍRUSMENTES LEGYEN.

Felelősségkorlátozás

A JELEN HONLAPOT VAGY AZ AZON TALÁLHATÓ BÁRMELY TARTAMAT ÖN A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. AZ AMGEN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN SZERZŐDÉSES, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, FOKOZOTT VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESHETŐLEGES, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÜLÖNÖS KÁRÉRT, AMELY ABBÓL ERED VAGY AMIATT MERÜL FEL, HOGY ÖN A HONLAPRA LÁTOGATOTT VAGY AZT IGÉNYBE VETTE, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA AZ AMGEN TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT A KÁR FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZT AZ ESETET, AMIKOR BÁRMILYEN FÉL A JELEN HONLAPOT HASZNÁLVA SZERZETT TARTALOMRA HAGYATKOZIK, VAGY AZ OLYAN KÁRT, AMELY AZ INFORMÁCIÓKNAK A FELHASZNÁLÓ ÁLTALI VAGY A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA SORÁN FELMERÜLŐ BÁRMILYEN HIBÁBÓL, KIMARADÁSBÓL VAGY KÉSEDELEMBŐL VAGY A HONLAPRA VALÓ TÁVKÖZLÉSI CSATLAKOZÁS MEGSZAKADÁSÁBÓL ERED, VÍRUSOK VAGY ADATVESZTÉS OKOZTA KÁROKAT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁR OKA RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN GONDATLANSÁG, TERMÉSZETI CSAPÁS, HÁBORÚ, TERRORIZMUS, TÁVKÖZLÉSI HIBA, LOPÁS VAGY A JELEN HONLAP VAGY A HONLAPHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK VAGY PROGRAMOK ELVESZTÉSE VAGY JOGOSULATLAN HASZNÁLATA.

A fenti kizárások és korlátozások nem feltétlenül alkalmazhatók olyan joghatóságokban, melyek az ilyen kizárásokat nem engedik.

Megtérítési kötelezettség

Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezését megszegi, akkor köteles az Amgent, tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, megbízottjait és licencbe vevőit a szerződésszegéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó minden felelősség – többek között költség, kiadás, ügyvédi munkadíj – vonatkozásában megvédeni, kártalanítani, azok alól mentesíteni.

A felhasználó által átadott tartalmak

A honlap bizonyos részein lehetősége van emailt küldeni, vagy egyéb módokon visszajelzést vagy információt nyújtani az Amgen részére.

    Tartalom átadásával az alábbiakat vállalja:
  • ha Ön egészségügyi szakember, nem ad át olyan információt, amelyből valamely páciens közvetlenül azonosítható lenne vagy olyan információt, amelyhez nem áll rendelkezésére a továbbításához szükséges minden hozzájárulás és felhatalmazás;
  • kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalmat ad át, és nem továbbít olyan tartalmat, amely sértő, rágalmazó, trágár, jogsértő, félelmet keltő, plagizáló vagy egyéb módon helytelen, vagy vírussal fertőzött vagy olyan szoftvert rejt magában, amely más számítógép működését hátrányosan érintheti;
  • tudomásul veszi és elfogadja, hogy a visszajelzésre szánt oldalon átadott tartalom nem számít bizalmasnak; és
  • az Amgen számára visszavonhatatlanul engedélyezi, hogy az adott tartalmat a jelen Szerződésnek megfelelően bármilyen adathordozó segítségével felhasználja, másolja, módosítsa, közzétegye, előadja, továbbítsa és megjelenítse, és a jogszabályok által megengedett mértékben a tartalommal kapcsolatban lemond minden személyhez fűződő esetleges jogáról. Az Amgen a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel jogosult az adott tartalmakat, többek között ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy a tartalmakban megjelenő technikai megoldásokat bármilyen célból szabadon felhasználni.

Védjegyek

A jelen honlapon megjelenő védjegyek, logók és szolgáltatáshoz fűződő védjegyek (együttesen a „Védjegyek”) az Amgen vagy egyéb személyek bejegyzett vagy be nem jegyzett Védjegyei. A jelen honlapon semmi sem értelmezendő úgy, hogy a Védjegyekhez hallgatólagosan, kizárással vagy egyéb módon bármilyen használati vagy egyéb jogot biztosítana. Bármely Védjegy illetéktelen felhasználása a vonatkozó jogszabályok megsértésének minősülhet.

Szerzői jog

A jelen honlapot a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok védik. A fentiek szerint megengedett nem hivatalos, személyes, nem kereskedelmi felhasználástól eltekintve a jelen honlap külső megjelenését vagy kialakítását vagy annak bármely egyedi alkotórészét vagy az Amgen logóját az Amgen írásos engedélye nélkül nem módosíthatja, másolhatja vagy terjesztheti.

Tájékoztatás, hírek és sajtóközlemények

A honlap tartalmazhat az Amgenre vonatkozó információkat, híreket és/vagy sajtóközleményeket. Bár úgy gondoljuk, hogy az ilyen jellegű információk az összeállításuk időpontjában pontosak, az Amgen nem vállal kötelezettséget arra, hogy ezeket az információkat, híreket vagy sajtóközleményeket aktualizálja. A híradásokban, sajtközleményekben vagy egyéb helyeken az Amgenen kívüli más cégekre vonatkozó információkra ne hagyatkozzon úgy, mint az Amgen által közzétett vagy jóváhagyott információkra.

Linkek

A jelen Amgen honlap olyan linkeket is tartalmazhat, melyek más felek által működtetett honlapokra mutatnak. A linkelt oldalak felett az Amgen semmilyen ellenőrzést nem gyakorol, és nem felel a jelen honlapról linken elérhető semmilyen más internetes oldalon elhelyezett tartalomért. A link nem jelenti azt, hogy az Amgen bármely más oldalon elérhető anyagot helyeselne, és az Amgen minden felelősségét kizárja a linkelt weboldalak Ön által történő felkeresése vonatkozásában. Az Amgen más internetes oldalakra mutató linkeket azért biztosít, hogy a felhasználói kényelmét szolgálja, de a jelen honlapon található linken elérhető bármely más internetes oldalt Ön a saját felelősségére keres fel.

Az Ön és az Amgen között írásban létrejött megállapodás eltérő rendelkezése hiányában köteles az Amgen linklétrehozási szabályzatának megfelelően eljárni az alábbiak szerint: (i) bármely Amgen weboldalra mutató link kizárólag szöveges link legyen, egyértelműen az „Amgen HONLAP” felirattal jelölve; (ii) a link olyan módon, olyan helyen szerepeljen és egyéb jellemzői is olyanok legyenek, hogy az Amgen elnevezéseinek és védjegyeinek jó hírnevét ne károsítsa vagy azoknak ne ártson, (iii) a link az Amgen honlap fő domainnevére „mutasson”, és ne a honlap más oldalaira, (iv) a link megjelenése, elhelyezkedése és egyéb jellemzői ne keltsék azt a hamis látszatot, hogy az Ön szervezetét vagy társaságát az Amgen támogatná, szponzorálná, vagy hogy az Ön szervezete vagy társasága az Amgenhez kapcsolt vagy társult szervezet vagy társaság lenne, (v) ha a felhasználó a linkre kattint, a linknek a teljes képernyős formában, nem pedig a linket tartalmazó weboldalon egy keretben kell a honlapot behoznia, és (vi) az Amgen fenntartja jogát, hogy a linkhez adott hozzájárulását bármikor saját belátása szerint visszavonja.

Biztonság

Előfordulhat, hogy a honlap használatához regisztrálnia kell vagy jelszóra lesz szüksége ahhoz, hogy a honlaphoz való hozzáféréshez vagy a jelen oldalon elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez engedélyt kapjon. A regisztrációhoz kapcsolódó adatok és jelszava bizalmas megőrzéséért és jelszavának minden egyes, akár az Ön engedélyével vagy anélkül történő használatáért Ön felel.

Elhelyezkedés, irányadó jog

A jelen honlapot az Amgen működteti. A jelen használati feltételekre a svájci jog az irányadó a nemzetközi magánjogi szabályainak kivételével. A jelen Szerződésből eredő vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen követelés vagy jogvita a zürichi bíróságok kizárólagos illetékességébe utalandó.

Az Amgen nem vállal szavatosságot arra, hogy a honlapon megjelenő információk Európán kívül használhatók vagy elérhetők. Tilos a honlaphoz olyan területekről hozzáférni, ahol a honlap tartalma illegálisnak minősülhet. Azok, akik a jelen honlapot más helyről akarják elérni, ezt saját kezdeményezésükből teszik, és őket terheli a felelősség a vonatkozó helyi jogszabályok betartásáért.

Szerződésszegés és további szabályzatok

Az Amgen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szerződés megszegése esetén minden rendelkezésre álló jogorvoslatot igénybe vegyen, többek között gyakorolja jogát, hogy letiltsa annak lehetőségét, hogy egy adott internetes címről az oldalára lehessen lépni.

Az információk felhasználása

Az Amgen fenntartja magának a jogot, és Ön felhatalmazza az Amgent arra, hogy a honlap Ön általi használatával kapcsolatos minden információt és az Ön által a jelen Szerződésnek, az Adatvédelmi Szabályzatunknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon átadott minden információt felhasználjon és továbbadjon.

Javasoljuk, hogy olvassa el az Adatvédelmi Szabályzatunkat.

Értékpapírokra vonatkozó jogszabályok

A jelen honlap az Amgen működésére, kilátásaira, stratégiáira, pénzügyi helyzetére, jövőbeni gazdasági teljesítményére és az Amgen termékek vagy szolgáltatások iránti keresletre, valamint az Amgen szándékaira, terveire és célkitűzéseire vonatkozó előretekintő megállapításokat tartalmazhat. Ezek a megállapítások számos feltételezésen és becslésen alapulnak, melyeket jelentős bizonytalansági tényezők befolyásolhatnak, melyekre nincs ráhatásunk. A honlapon olyan szavakkal, mint a „várakozás szerint”, „előreláthatóan”, „úgy véli/gondolja”, „becslése szerint”, „törekszik”, „tervez”, „szándékozik” és a hasonló értelmű kifejezésekkel az Amgen az olyan előretekintő megállapításokat törekszik megjelölni, melyek az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok alapján az előretekintő megállapítások tételére alkalmas megoldások körébe esnek. A jelen honlap és a honlapon elhelyezett információk nem minősülnek értékpapír-eladásra vonatkozó ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek. A jelen honlapon lévő információkat az Amgen nem szánta és a jelen honlapon lévő információk nem minősülnek az Amgen értékpapírokkal kapcsolatos beadványai vagy dokumentumai részének.

Kérdések

Ha a jelen Szerződéssel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük forduljon az Amgenhez a +41 369 03 00 telefonszámon. Bármilyen más megkereséssel az Amgen adott termékét, támogatását kínáló vagy adott tárgyhoz kapcsolódó honlapján érhet el bennünket.

© 2018 Amgen. Minden jog fenntartva.