×

Át akar lépni az External Site oldalra és kilép az Amgen.co.hu oldalról?

ÖN MOST KILÉP AZ AMGEN WEBOLDALRÓL.

© Amgen Inc 2011-2023. Minden jog fenntartva.
A legutolsó frissítés dátuma: 2023. november 10.
SC-HU-NP-00076

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Amgen Inc., Amgen KFT, Hungary és/vagy annak kapcsolt vállalkozásai, valamint márkatársulási partnerei (együttesen „Amgen” vagy „mi”) elkötelezettek az Ön magánélethez fűződő jogának és személyes adatainak a tiszteletben tartása iránt. Ez az adatvédelmi nyilatkozat az Amgen adatvédelmi gyakorlatát ismerteti.

Ha ön egészségügyi szakember, kérjük olvassa el az egészségügyi szakembereknek szóló adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Az Amgen az Ön személyes adatainak felhasználásakor betartja az irányadó jogszabályi előírásokat.

Honlapunk látogatóinak azt tanácsoljuk, hogy figyelmesen olvassák el ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megismerjék a személyes adatok – beleértve az egészségügyi személyes adatokat is – védelme érdekében kialakított irányelveinket és gyakorlatunkat, és azokkal a harmadik felekkel meglévő kapcsolatunkat, akik esetleg hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz.

 • I. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és átadása

 • II. Más honlapokra mutató linkek

  Az Amgen honlapokon más olyan honlapokra mutató linkek találhatók, amelyekről úgy gondoljuk, hogy az Ön számára hasznosak és érdekesek lehetnek. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a honlapok tartalmát vagy a szolgáltatásokat mi nem hagytuk jóvá és nem ajánljuk, és nem vállalunk felelősséget más honlapok adatvédelmi gyakorlatáért. Azt tanácsoljuk, hogy olvassa el és ismerje meg az összes olyan holnap adatvédelmi politikáját, ahova ellátogat. Ne feledje, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak kizárólag az Amgen által gyűjtött adatokra érvényesek.

 • III. Társmárka honlapok

  Személyes adataihoz kizárólag az Amgen, valamint az Amgen utasításai szerint a személyes adatok feldolgozását adatfeldolgozói minőségben végző harmadik személyek férhetnek hozzá. Harmadik személyeket bízhatunk meg azzal, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak és információkat szolgáltassanak a honlapunkon, és más olyan harmadik felekkel együtt, amelyekkel az Amgen együttműködik (például gyógyszeripari vállalatokkal) társmárka szolgáltatásokat nyújthatunk, feltéve, hogy Ön beleegyezett az ilyen felhasználásba. A személyes adatoknak az Amgen utasításai szerint eljáró harmadik feleknek történő kiadását és felhasználását szerződések szabályozzák, amelyek előírják a személyes adatok megfelelő védelmét.

  A társmárka honlapon mind az Amgen logója, mind a társmárka partner logója megjelenik a képernyőjén. A társmárka honlapon lévő szolgáltatások igénybevételéhez esetleg ki kell töltenie egy új online regisztrációs lapot, mely regisztrációs adatokat átadhatják az Amgen társmárka partnereknek.

  Ha az irányadó jogszabályok, előírások vagy rendelkezések ezt kötelezővé teszik, akkor személyes adatait átadjuk a hatóságoknak és az etikai bizottságoknak, és/vagy az Amgen bizonyos esetekben köteles az Ön személyes adatait átadni, ha azt bírósági végzés, idézés, házkutatási parancs, jogszabály vagy rendelkezés előírja.

  Nem adunk el, illetve nem adunk ki illetékteleneknek olyan közvetlen vagy közvetett azonosításra alkalmas adatot vagy egészségügyi vagy személyes adatot, amelyet ön a holnapunkon megadott.

 • IV. Gyermekekre vonatkozó irányelveink

  Az Amgen honlapja és szolgáltatásai felnőtt felhasználóknak szólnak. A honlap nem gyermekek által történő felhasználásra készült. Ha tudomásunkra jut, hogy kiskorú személyes vagy egészségügyi adatokat adott meg a honlapunkon, vagy bárki adatokat adott meg egy kiskorúnak számító betegről, akkor az adatokat töröljük aktív adatbázisainkból, kivéve, ha az irányadó jogszabályok kötelezően előírják az adatok megőrzését.

 • V. Adatainak védelméhez fűződő jogai / választási lehetőségei (beleértve a személyes adatokba való betekintés és a helytelen adatok kijavíttatásának a jogát, valamint az adatvédelmi panaszokat)

  • Hogyan tekinthet be, javíttathatja ki vagy töröltetheti az általunk feldolgozott személyes adatait?

   Jogában áll kérni, hogy személyes adataiba (beleértve az egészségügyi adatait is) betekinthessen, azokat kijavítsák/frissítsék vagy töröljék. Ezzel a kérésével bármikor megkeresheti az adatvédelmi felelőst: privacyoffice@amgen.com vagy a 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Citibank torony, 4. emelet elérhetőségen. Gondoskodunk arról, hogy betekinthessen az Önről vezetett adatokba, azokat kijavíthassa/frissíthesse, illetve törölhesse azokat az adatokat, amelyeket egészségügyi szakember vagy fogyasztó adott meg számunkra valamilyen gyógyszer mellékhatásról.

   Technikailag nem lehetséges, hogy minden egyes Önről bevitt adatot töröljünk a szervereinkről. Rendszereinkről biztonsági másolatot kell készítenünk, hogy az adatokat megvédjük a véletlen adatvesztés ellen, így az Önről szóló adatok (beleértve az egészségügyi adatait is) egy másolata nem törölhető formában tárolódhat, amelyet nehéz vagy lehetetlen megtalálnunk.

   Mindazonáltal az Amgen – hacsak a jogszabályok másként nem rendelkeznek – törli az Amgen által kutatáshoz és napi üzleti tevékenységekhez aktívan használt adatbázisokban, illetve más könnyen kereshető adathordozókon tárolt személyes adatait (beleértve az egészségügyi adatait is). Ezenkívül mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nem törölhető formában tárolt személyes adatait töröljük az ön kérésére, hacsak a jogszabályok másként nem rendelkeznek.

  • Hogyan gyakorolhatja adathordozási jogát?

   Az adathordozásra vonatkozó jog alapján Ön jogosult kérni azt, hogy az Amgennek megadott személyes adatait strukturált, szokásosan használt és géppel olvasható formában átadják Önnek bizonyos feltételek mellett; ezzel a kérésével az Amgen Adatvédelmi irodájához fordulhat: privacyoffice@amgen.com.

  • Adatvédelmi panaszával a Felügyeleti Hatóságokhoz fordulhat. Ha úgy érzi, hogy az Amgen az ön személyes adatainak kezelésekor megsértette az irányadó jogszabályokat, előírásokat vagy rendelkezéseket, jogosult panasszal élni a helyi Felügyeleti Hatóságnál. A helyi Felügyeleti Hatóság elérhetőségét itt találja: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
 • VI. Hogyan vezetjük és védjük személyes adatait?

  Személyes adatait nyomtatott és elektronikus anyagokban rögzítjük. Az elektronikus anyagokat az Amgen és az Amgennel kötött szerződés alapján harmadik felek által üzemeltetett és fenntartott szervereken tárolják.

  A célunk az, hogy a személyes adatai a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. Az Ön által számunkra megadott személyes adatok (beleértve az egészségügyi adatokat is) sérthetetlenségének és titkosságának biztosítása érdekében szükség szerint kódolási eljárásokat alkalmazhatunk. További biztonsági óvintézkedésként az összes személyes adatot (beleértve az egészségügyi adatokat is) fizikailag tűzfallal és más hálózati biztonsági eszközökkel védünk, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá az adatokhoz.

  Az Amgen az Ön személyes adatait annyi ideig őrzi meg, amíg az szükséges a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megadott célok teljesítéséhez, és az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírások és rendelkezések betartásával őrzi meg.

  A megőrzésre vonatkozó feltételeket az alábbiak határozzák meg:

  • A gyűjtött személyes adatok célja és a cél teljesítése.
  • A személyes adatok gyűjtésének jogalapja: a már megadott beleegyezését is bármikor visszavonhatja.
  • A szerződéses és hatósági előírásokban megszabott kötelező adatmegőrzési időtartamok.
 • VII. Kapcsolat

  Ha kérdése vagy megjegyzése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, ha panaszt szeretne tenni, szeretne betekinteni személyes adataiba vagy azokat helyesbíteni szeretné, illetve ha további tájékoztatást szeretne kapni bizonyos adatfeldolgozási tevékenységekről, lépjen kapcsolatban az Amgen adatvédelmi felelősével, Marcus Sinha-val a privacy@amgen.com vagy 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Citibank torony, 4. emelet elérhetőségen

Frissítve 2023. novemberben.